EAREI      Poradenství a pomoc      Podpora staveb      Doporučené nemovitosti      Stavba roku      O nás      Kontakty      Představenstvo  
earei

EUROPEAN ASSOCIATION of REAL ESTATE INVESTORS

EAREI - byla založena na jaře roku 2001 několika investory v nemovitostech a hned v prvním měsíci své existence zaznamenala nárůst členské základny o přibližně 30 nových členů, kterými jsou nejen investoři v nemovitostech, ale i realitní kanceláře a majitelé nemovitostí.
To je dáno zejména širokým okruhem problematiky, kterou se EAREI zabývá. Vznik EAREI totiž nebyl náhlým krokem, ale dlouhodobě a pečlivě připravovanou akcí, které předcházely i průzkumy, ve kterých se fyzické a právnické osoby související s touto problematikou vyjadřovaly ke vzniku tohoto sdružení.Na základě těchto průzkumů začaly vznikat okruhy témat, které se pak staly jedním ze základních pilířů stanov asociace a byl tím i vyřešen jeden zdánlivý problém – zda je potřeba zakládat EAREI, když jedna podobná organizace už v České republice působí.

Základní cíle EAREI:
- sdružovat větší počet osob s podobnými zájmy a usnadnit jejich spolupráci
- poradenství a pomoc v problematice nemovitostí v souvislosti se vstupem do EU
- spolupráce a vzájemná integrace se zahraničními investory
- podpora bydlení
- vyvíjení činnosti ( návrhy, petice apod. ) směřující k ochraně majitelů
  nemovitostí ( zejména nájemních domů ) a k uvolňování trhu s nemovitostmi

Copyright © EAREI | VEDICI